STOWARZYSZENIE HOSPICJUM ŚW. KAMILA
W BIELSKU-BIAŁEJ

Strona główna | Stowarzyszenie Hospicjum św. Kamila w Bielsku-Białej

Zarząd Stowarzyszenia "Hospicjum św. Kamila w Bielsku-Białej"

Prezes – lek. med. Anna Byrczek 
Wiceprezes – Pani Janina Bierska
Skarbnik: Pani Jolanta Fołta,
Sekretarz: Pani Kazimiera Wróbel,
Członek Zarządu: Pani Jadwiga Dziech,
Członek Zarządu: Aleksandra Mikler
Komisja rewizyjna: 
Przewodniczący: Pani Małgorzata Jarosz 
Sekretarz: Pani Maria Gluza 
Członek: Pani Aleksandra Reczulska

Celem Stowarzyszenia jest:

a) działalność lecznicza, psychologiczna, socjalna i duchowa choremu oraz jego rodzinie, 
b) pomoc medyczna, psychologiczna, socjalna , duchowa rodzinie i opiekunom zmarłych, w okresie żałoby,
c) zjednoczenie ludzi dobrej woli gotowych udzielać społecznie opieki i pomocy, o której mowa powyżej,
d) propagowanie idei i udział w organizowaniu opieki hospicyjnej i paliatywnej.

Stowarzyszenie jest podmiotem działalności leczniczej, wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, pod numerem księgi rejestrowej 000000025415.
Działalność lecznicza Stowarzyszenia prowadzona jest w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, (które jest częścią Stowarzyszenia) pod nazwą:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Hospicjum św. Kamila w Bielsku-Białej

43-300 Bielsko-Biała,
ul. NMP Królowej Polski 15,
tel/fax: 33/811 03 67,
e-mail: zarzadkamilbb@vp.pl
W skład Zakładu wchodzą następujące komórki organizacyjne:
Poradnia Opieki Paliatywnej,
Zespół Domowej Opieki Paliatywnej
adres, telefon oraz poczta elektroniczna ww. komórek jak podane powyżej.
Działalność lecznicza obejmuje:
świadczenia medyczne, psychologiczne choremu w terminalnym stanie choroby nowotworowej w miejscu jego pobytu – hospicjum domowe, a także w uzasadnionych przypadkach innych chorób przewlekle postępujących o niepomyślnym rokowaniu, u których zakończono leczenie przyczynowe.

"Hospicjum św. Kamila w Bielsku-Białej"

Odwiedź nas również na Facebooku

KONTO BANKOWE

ING Bank Śląski:
15 1050 1070 1000 0023 4115 9347

NIP: 5472105944

REGON: 241158869

ADRES HOSPICJUM

NMP Królowej Polski 15,
43-300 Bielsko-Biała

KONTAKT

Telefon: 33 811 03 67
Email: zarzadkamilbb@vp.pl