Zgłaszanie chorych

Zgłoszenia nowych chorych przyjmowane są przez Poradnię Opieki Paliatywnej NZOZ Hospicjum św. Kamila w Bielsku-Białej, a poza czasem pracy poradni, w przypadkach wyższej konieczności za pośrednictwem kapelana Stowarzyszenia, bowiem Stowarzyszenie działa na terenie Parafii Rzymsko-Katolickiej NMP Królowej Polski w Bielsku-Białej.

Po otrzymaniu informacji o chorym i przyjęciu zgłoszenia lekarz-koordynator Hospicjum wraz z kapelanem, jeżeli jest taka wola pacjenta lub jego najbliższych, idą do chorego na wstępną wizytę. Ustalany jest stan faktyczny chorego, zakres pomocy i wielkość potrzebnego zespołu do opieki.

O objęciu opieką przez Hospicjum zostaje powiadomiony lekarz rodzinny opiekujący się do tej pory chorym.

NZOZ Hospicjum św. Kamila w Bielsku-Białej prowadzi dokumentację udzielanych świadczeń wg obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Hospicjum współpracuje w zakresie opieki paliatywnej ze Szpitalem Kolejowym w Wilkowicach na podstawie zawartej ze Szpitalem umowy.

 

Zgłaszanie chorych:

Maria Pfanhauser-Fedak

tel. 509-722-239

Nasze hospicjum

Stowarzyszenie
"Hospicjum św. Kamila
w Bielsku-Białej"

ul. NMP Królowej Polski 15
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33/ 811 03 67
e-mail: zarzadkamilbb@vp.pl

NIP 547-210-59-44
REGON 241158869

Konto bankowe
ING Bank Śląski
nr 15 1050 1070 1000 0023 4115 9347

wpis do Księgi rejestrowej
podmiotów wykonujących

działalność leczniczą
pod nr 000000025415

Polecamy