Wsparcie w żałobie

"A przecież nie wszystek umieram,
to co we mnie niezniszczalne trwa”
św. Jan Paweł II

Stowarzyszenie Hospicjum św. Kamila w Bielsku-Białej, zapewniając o szczerym współczuciu, zaprasza na cykliczne spotkania wszystkie osoby, które utraciły swoich najbliższych.

Warto zdawać sobie sprawę, że żałoba to proces długi i indywidualny, sposób jej przeżywania jest w każdym przypadku odmienny. Jednak dzielenie cierpienia z kimś, kto przeszedł coś podobnego lub z osobą przygotowaną do towarzyszenia w cierpieniu może pomóc.

W grupie wsparcia spotykamy się z osobami dorosłymi po stracie bliskich. Celem grupy jest pomaganie w przeżywaniużałoby w taki sposób, aby po niej można było wrócić do normalnego życia, już bez osoby, którą straciliśmy. W żałobie trzeba dać sobie prawo do przeżycia trudnych emocji, złości, żalu, smutku. Czasami nie mamy z kim podzielić się nimi, nie chcemy obciążać innych swoim smutkiem. Bez przeżycia żałoby nie można jej zakończyć.  Pomoc skierowana jest do  wszystkich osób, które doświadczyły straty. Kryterium przyjęcia do grupy wsparcia nie jest ani wiek osieroconego, ani rodzaj więzi ze zmarłym, ani też czas od śmierci bliskiej osoby, ani fakt bycie objętym opieką hospicyjną. Istnieje także możliwość zorganizowania pomocy dla osieroconych dzieci, jeśli pojawi się taka potrzeba z Państwa strony.
Grupa będzie prowadzona przez psychologów hospicyjnych oraz wieloletnią wolontariuszkę hospicyjną z doświadczeniem przeżycia własnej straty. Cykl pracy grupy obejmuje 14 codwutygodniowych spotkań, z możliwością wydłużenia cyklu w razie potrzeby. Miejscem spotkań będzie siedziba Stowarzyszenia Hospicjum św. Kamila, która znajduje się przy Parafii NMP Królowej Polski w Bielsku-Białej przy ul. NMP Królowej Polski 15.
Chcemy poinformować, że zawsze istnieje możliwość indywidualnej konsultacji u psychologa i otrzymania wsparcia w żałobie, a pomoc udzielona będzie każdemu bez względu na wiek i wyznanie. W roku 2020 spotkania grupy wsparcia planowane są w każdy 1. i 3. czwartek miesiąca o godzinie 17.00 w siedzibie hospicjum, z przerwą wakacyjną. Zapraszamy na pierwsze otwarte spotkanie rozpoczynające edycję Grupy Wsparcia w roku 2020, które odbędzie się 16 stycznia o godz. 17.00. Wtedy będzie także możliwość uzyskania dokładniejszych informacji na temat funkcjonowania Grupy Wsparcia i planowanych terminów spotkań. 

Osoby zainteresowane wsparciem w żałobie mogą kontaktować się telefonicznie z:

  • panią Marią Sobuń: tel. 796 332 165
  • psycholog Marzeną Ślusarczyk: tel. 600253522
  • psycholog Genowefą Mika: tel. 502 215 433
  • panią Małgorzatą Wolas: tel. 882 135 047
Serdecznie zapraszamy 

Nasze hospicjum

Stowarzyszenie
"Hospicjum św. Kamila
w Bielsku-Białej"

ul. NMP Królowej Polski 15
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33/ 811 03 67
e-mail: zarzadkamilbb@vp.pl

NIP 547-210-59-44
REGON 241158869

Konto bankowe
ING Bank Śląski
nr 15 1050 1070 1000 0023 4115 9347

wpis do Księgi rejestrowej
podmiotów wykonujących

działalność leczniczą
pod nr 000000025415

Polecamy