Przedstawiamy tutaj wyniki przeprowadzonych zbiórek publicznych na rzecz Hospicjum św. Kamila w Bielsku-Białej.

Informujemy również, że na  Portalu Zbiórek Publicznych - adres portalu: zbiorki.gov.pl (Portal Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji), pod numerem: 2015/827/OR, zarejestrowana jest zbiórka publiczna, której organizatorem jest "Hospicjum św. Kamila w Bielsku-Białej".

Zbiórka ma nazwę: "Środki na domową opiekę hospicyjną nad osobami w terminalnym stadium choroby nowotworowej".   

Zbiórka prowadzona jest od 01.04.2015 r. jako zbiórka permanentna.

W portalu, pod podanym powyżej numerem, zapisywane są wszystkie informacje dotyczące naszej zbiórki.

Zainteresowani mogą, korzystając z portalu otrzymać wszystkie informacje związane z prowadzoną  przez nas zbiórkę publiczną.

Nasze hospicjum

Stowarzyszenie
"Hospicjum św. Kamila
w Bielsku-Białej"

ul. NMP Królowej Polski 15
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33/ 811 03 67
e-mail: zarzadkamilbb@vp.pl

NIP 547-210-59-44
REGON 241158869

Konto bankowe
ING Bank Śląski
nr 15 1050 1070 1000 0023 4115 9347

wpis do Księgi rejestrowej
podmiotów wykonujących

działalność leczniczą
pod nr 000000025415

Polecamy