Wsparcie finansowe

Firmy/osoby chcące pomóc hospicjum mogą to uczynić poprzez wsparcie:
- finansowe na konto "Hospicjum św. Kamila w Bielsku-Białej" - ING Bank Śląski nr 15 1050 1070 1000 0023 4115 9347 z adnotacją "na potrzeby Hospicjum".

Bardzo dziękujemy!

Informujemy, że Hospicjum św. Kamila nie jest organizacją pożytku publicznego i nie można nam przekazywać 1% z podatku.

Nasze hospicjum

Stowarzyszenie
"Hospicjum św. Kamila
w Bielsku-Białej"

ul. NMP Królowej Polski 15
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33/ 811 03 67
e-mail: zarzadkamilbb@vp.pl

NIP 547-210-59-44
REGON 241158869

Konto bankowe
ING Bank Śląski
nr 15 1050 1070 1000 0023 4115 9347

wpis do Księgi rejestrowej
podmiotów wykonujących

działalność leczniczą
pod nr 000000025415

Polecamy