Sposoby i formy rekreacji

Praca zespołu domowej opieki nad terminalnie chorym pomimo fachowego i kompetentnego przygotowania jego członków jest trudna, wyczerpująca i szczególnie narażona na stresy.

 Działalność hospicyjna polega więc nie tylko na stworzeniu systemu wsparcia dla chorego i jego rodziny, polega także na pomaganiu sobie wzajemnie w zespole hospicyjnym w celu uniknięcia objawów złego przystosowania się do posługi w hospicjum. Bardzo istotna jest tu zdolność empatii, czyli wczucia się w psychikę współposługującego wolontariusza, umiejętność obserwacji, a także nawiązywania serdecznych więzi.

W posłudze hospicyjnej, także w Hospicjum św. Kamila, stosuje się zasady, które mogą ustrzec wolontariuszy przed skutkami zespołu wypalenia się.

Należy:

  • Przestrzegać naprzemienności pracy i odpoczynku z uwzględnieniem konieczności zaspokojenia potrzeb przyjemności i aktywności nie związanych z pracą w hospicjum.
  • Stwarzać okazje do rozładowania emocjonalnego w sposób wypracowany indywidualnie (na przykład poprzez opowiadanie o emocjach osobie bliskiej, dyskusje w zespołach itp.).
  • Być realistą w stosunku do własnych możliwości (...) nie porównując się z innymi.
  • Ustalić czynniki szczególnie stresujące w pracy i starać się im zawczasu przeciwdziałać.
  • W miarę możliwości robić kilkudniowe przerwy w opiece nad kolejnymi pacjentami.
  • Organizować i korzystać z możliwości wzajemnego wsparcia poszczególnych członków zespołu (wymiana doświadczeń, przeżyć, przyjacielskie kontakty).
  • Wykorzystywać indywidualne sposoby „odprężenia” (sport, fryzjer, ładne ubranie itp.).

W oparciu o podane zasady przeciwdziałania zespołowi wypalenia, wolontariusze bielskiego hospicjum wypracowali własne sposoby i formy rekreacji. Budują między sobą więzi przyjacielskie i pogłębiają je poprzez wzajemną pamięć o własnych uroczystościach, takich jak: urodziny, imieniny czy jubileusze łączone często ze spotkaniami towarzyskimi. W hospicjum są organizowane spotkania opłatkowe i dzielenie się „święconym”. W comiesięcznym spotkaniu organizacyjno-formacyjnym jest czas na podzielenie się swoimi doświadczeniami, trudnościami i problemami. Zawsze istnieje możliwość zwrócenia się o pomoc do innych wolontariuszy. Niektórzy czynnie uprawiają sport. Organizuje się wspólne wycieczki górskie i ogniska. Od kilku lat, co roku w wakacyjnym czasie, grupa wolontariuszy wyjeżdża na wspólny kilkunastodniowy urlop.

Nasze hospicjum

Stowarzyszenie
"Hospicjum św. Kamila
w Bielsku-Białej"

ul. NMP Królowej Polski 15
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33/ 811 03 67
e-mail: zarzadkamilbb@vp.pl

NIP 547-210-59-44
REGON 241158869

Konto bankowe
ING Bank Śląski
nr 15 1050 1070 1000 0023 4115 9347

wpis do Księgi rejestrowej
podmiotów wykonujących

działalność leczniczą
pod nr 000000025415

Polecamy