Formacja duchowa

Hospicjum św. Kamila działa jako nieformalny zespół wolontariuszy przy parafii NMP Królowej Polski w Bielsku-Białej. Takie było pierwotne zamierzenie inicjatorki utworzenia hospicjum lek. Anny Byrczek i grupy założycieli. Założenie to jest wciąż aktualne pomimo zmieniającej się sytuacji społeczno-prawnej w naszym kraju. Hospicjum św. Kamila związane jest z Kościołem rzymsko-katolickim a istota jego działania wynika z ducha Ewangelii. Otwarte jest na współpracę z wszystkimi lud¼mi, którzy akceptują jego zasady działania i są chętni do włączenia się w taką formę służenia człowiekowi.

Wolontariusze Hospicjum św. Kamila mówiąc o sobie, używają określenia „Wspólnota Hospicyjna”. Są lud¼mi związanymi z Kościołem i jego nauką. Ich życie religijne nie jest obojętne w sprawowaniu opieki i nie pozostaje bez wpływu na ich motywację. Chorzy często pytają się o sens życia, cierpienia i śmierci. Wyczerpujących odpowiedzi nie daje nauka. Można je znale¼ć w religii, której centrum stanowi Osoba Jezusa Chrystusa nadająca sens ludzkiemu istnieniu.

Formacja pastoralna w Hospicjum św. Kamila realizowana jest na różne sposoby i obejmuje wszystkich wolontariuszy nie wyłączając kapłana. W każdy drugi czwartek miesiąca członkowie hospicjum swoje spotkanie inaugurują uczestnictwem we Mszy Świętej sprawowanej przez duszpasterza. Podczas liturgii zawsze głoszona jest homilia pomagająca zrozumieć i osobiście przeżyć Słowo Boże. W każdy ostatni czwartek miesiąca wolontariusze spotykają się wraz z rodzinami żyjących i zmarłych podopiecznych z członkami Hospicyjnego Ruchu Modlitewnego na nabożeństwie adoracyjnym Najświętszego Sakramentu, podczas którego tworzą wspólnotę wspierając modlitwą działanie Hospicjum.

Istotnym sposobem pogłębienia życia duchowego i religijnego w ramach formacji pastoralnej jest udział wolontariuszy w rekolekcjach i dniach skupienia.

Nasze hospicjum

Stowarzyszenie
"Hospicjum św. Kamila
w Bielsku-Białej"

ul. NMP Królowej Polski 15
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33/ 811 03 67
e-mail: zarzadkamilbb@vp.pl

NIP 547-210-59-44
REGON 241158869

Konto bankowe
ING Bank Śląski
nr 15 1050 1070 1000 0023 4115 9347

wpis do Księgi rejestrowej
podmiotów wykonujących

działalność leczniczą
pod nr 000000025415

Polecamy