Edukacja i formy dokształcania

Hospicjum św. Kamila prowadzi szkolenia dla wolontariuszy z zakresu szeroko pojętej opieki hospicyjnej. Szkolenia te przeznaczone są dla wszystkich chcących pogłębić swoją wiedzę i umiejętności hospicyjne. Spotkania szkoleniowe organizowane są w formie wykładów, prelekcji, warsztatów i ćwiczeń praktycznych w siedzibie hospicjum, w nieodpłatnie udostępnionych pomieszczeniach Beskidzkiej Izby Lekarskiej (w trzeci wtorek miesiąca od godz. 16.30), w Oddziale Opieki Paliatywnej Szpitala Kolejowego w Wilkowicach k/Bielska-Białej, w Zespole Szkół Medycznych w Bielsku-Białej.

Podobną funkcję spełnia również biblioteka hospicyjna. Uaktualniany na bieżąco księgozbiór dostępny jest w siedzibie hospicjum. W bibliotece znajdują się pozycje książkowe i periodyki podejmujące problematykę opieki paliatywnej i hospicyjnej a także książki o tematyce religijnej.

Szkolenia organizowane w ramach formacji wolontariuszy cieszą się dużym zainteresowaniem i wymieniane są jako jedna z najważniejszych form przygotowania do posługi terminalnie chorym.

Nasze hospicjum

Stowarzyszenie
"Hospicjum św. Kamila
w Bielsku-Białej"

ul. NMP Królowej Polski 15
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33/ 811 03 67
e-mail: zarzadkamilbb@vp.pl

NIP 547-210-59-44
REGON 241158869

Konto bankowe
ING Bank Śląski
nr 15 1050 1070 1000 0023 4115 9347

wpis do Księgi rejestrowej
podmiotów wykonujących

działalność leczniczą
pod nr 000000025415

Polecamy