Wielkanocne spotkanie „przy święconym”

Wielkanocne spotkanie „przy święconym” całego zespołu hospicyjnego św. Kamila przy parafii NMP Królowej Polski w Bielsku-Białej odbyło się w czwartkowe popołudnie 9 kwietnia br. w salkach pod kościołem. Spotkanie to poprzedzone zostało Mszą św. odprawioną w intencji członków zespołu hospicyjnego św. Kamila, podopiecznych żyjących i zmarłych oraz ich rodzin, Hospicyjnego Ruchu Modlitewnego i darczyńców.

Rozpoczynając Eucharystię, proboszcz parafii ks. Michał Pastuszka przywitał przybyłych z Krakowa kapłanów: Prowincjała Salwatorianów ks. Piotra Filasa i ks. Mirosława Stanka, miejscowych duszpasterzy posługujących w Hospicjum: ks. Andrzeja Pacholika, ks. Edwarda Laska, ks. Waldemara Pszenicznego i przybyłych z innych parafii: ks. Piotra Schorę, ks. Grzegorza Jabłonkę oraz zarząd Stowarzyszenia Hospicjum św. Kamila z jej prezesem lek. med. dr Anną Byrczek, wolontariuszy i rodziny podopiecznych, wszystkie osoby posługujące chorym potrzebującym pomocy, pielęgniarki, lekarzy, którzy tak, jak dobrzy samarytanie, niemal codziennie idą służyć najbardziej potrzebującym. Przywitał też rodziny chorych i tych, którzy pożegnali swoich bliskich po odejściu do domu Ojca.

W intencji żyjących podopiecznych hospicjum i darczyńców modlił się ks. Andrzej, a wszystkich zmarłych polecał Bogu ks. Edward.

Koncelebrowanej Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił Prowincjał Salwatorianów ks. Piotr Filas.

Na zakończenie Eucharystii dr Anna Byrczek podziękowała całemu zespołowi za ofiarną pracę w Hospicjum, za modlitwy w intencji cierpiących i wręczyła ks. Prowincjałowi wiązankę kwiatów. Zaprosiła również uczestników na dalszą część spotkania „Przy święconym” w salkach pod kościołem przy świątecznie zastawianych stołach z wypiekami, kawą, herbatą i tradycyjnie jajkami. Ten poczęstunek poświęcił ks. Prowincjał, a dr Anna Byrczek przypomniała zebranym o możliwości przyłączenia się do zespołu wolontariuszy hospicjum św. Kamila.

Wolontariusz p. Benedykt Samol zaprosił zebranych na integracyjną wycieczkę-pielgrzymkę do Wisły planowaną na 26 kwietnia i przedstawił jej program.

źródło: http://gwiazdkacieszynska.pl/strona-rodzina_hospicyjna_sw_kamila_swietuje.html

Nasze hospicjum

Stowarzyszenie
"Hospicjum św. Kamila
w Bielsku-Białej"

ul. NMP Królowej Polski 15
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33/ 811 03 67
e-mail: zarzadkamilbb@vp.pl

NIP 547-210-59-44
REGON 241158869

Konto bankowe
ING Bank Śląski
nr 15 1050 1070 1000 0023 4115 9347

wpis do Księgi rejestrowej
podmiotów wykonujących

działalność leczniczą
pod nr 000000025415

Polecamy