Przedstawienie charytatywne "Chory z urojenia" w wykonaniu Teatru Bez Granic

Dnia 9 czerwca 2014 r. o godz. 18.00 odbędzie się przedstawienie "Chory z urojenia" w wykonaniu Teatru Bez Granic, w gmachu Domu Kultury im. W. Kubisz, ul. Słowackiego 17.
Całkowity zysk z przedstawienia zostanie przeznaczony na potrzeby Hospicjum św. Kamila w Bielsku-Białej. Bilety-cegiełki w cenie 30.00 można zamawiać na stronie internetowej teatru: www.teatrbezgranic.pl lub pod numerem telefonu: 601428535.

Nasze hospicjum

Stowarzyszenie
"Hospicjum św. Kamila
w Bielsku-Białej"

ul. NMP Królowej Polski 15
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33/ 811 03 67
e-mail: zarzadkamilbb@vp.pl

NIP 547-210-59-44
REGON 241158869

Konto bankowe
ING Bank Śląski
nr 15 1050 1070 1000 0023 4115 9347

wpis do Księgi rejestrowej
podmiotów wykonujących

działalność leczniczą
pod nr 000000025415

Polecamy