Zapraszamy na przedstawienie charytatywne

24 lutego 2014 o godz. 18.00 Teatr Polski w Bielsku-Białej
Chór „Echo”, „Teatr Bez Granic”, Zespół Pieśni i Tańca „Beskid”
z a p r a s z a j ą n a p a s t o r a ł k ę
JAK JAGUSIA DIABŁA PRZECHYTRZYŁA
przedstawienie charytatywne na rzecz Hospicjum św. Kamila w Bielsku-Białej
pod patronatem
Ordynariusza Diecezji Bielsko-Żywieckiej biskupa Romana Pindla
Prezydenta Miasta Bielska-Białej Jacka Krywulta

bilety w kasie Teatru Polskiego w cenie 50 zł, 30 i 10 zł
informacje pod nr tel. 601428535

Nasze hospicjum

Stowarzyszenie
"Hospicjum św. Kamila
w Bielsku-Białej"

ul. NMP Królowej Polski 15
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33/ 811 03 67
e-mail: zarzadkamilbb@vp.pl

NIP 547-210-59-44
REGON 241158869

Konto bankowe
ING Bank Śląski
nr 15 1050 1070 1000 0023 4115 9347

wpis do Księgi rejestrowej
podmiotów wykonujących

działalność leczniczą
pod nr 000000025415

Polecamy