Spotkania grupy wsparcia - info

Informujemy, że w związku z nadchodzącym czasem świątecznym w kwietniu 2021, wyjątkowo spotkania Grupy Wsparcia odbędą się dnia 8 kwietnia o godzinie 17.30 oraz 22 kwietnia o godzinie 17.00, o ile sytuacja epidemiczna nie zmieni się. Ponadto, możliwość indywidualnego spotkania z psychologiem w ramach działalności Hospicjum możliwa jest zwyczajowo pół godziny przed spotkaniami Grupy Wsparcia lub po wcześniejszym kontakcie z psychologiem Marzeną Ślusarczyk (telefon, SMS) - nr tel. +48 600 253 522.

 

Nasze hospicjum

Stowarzyszenie
"Hospicjum św. Kamila
w Bielsku-Białej"

ul. NMP Królowej Polski 15
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33/ 811 03 67
e-mail: zarzadkamilbb@vp.pl

NIP 547-210-59-44
REGON 241158869

Konto bankowe
ING Bank Śląski
nr 15 1050 1070 1000 0023 4115 9347

wpis do Księgi rejestrowej
podmiotów wykonujących

działalność leczniczą
pod nr 000000025415

Polecamy