Wznawiamy spotkania Grupy Wsparcia

Wznawiamy spotkania Grupy Wsparcia dla osób dorosłych w żałobie

W związku z sytuacją epidemiologiczną, wszystkie spotkania w „Hospicjum św. Kamila w Bielsku-Białej” z dniem 21 marca 2020 r.  były odwołane. Nadszedł czas, w którym z radością możemy poinformować, że już 17 września 2020 r. o godzinie 17.00 nasza Grupa Wsparcia znowu startuje ze spotkaniami. Miejscem spotkań jest siedziba stowarzyszenia „Hospicjum św. Kamila” w Bielsku-Białej, która znajduje się przy Parafii NMP Królowej Polski w Bielsku-Białej przy ul. NMP Królowej Polski 15.  Zapraszamy wszystkie osoby, które przeżyły stratę i potrzebują wsparcia.

Żałoba to proces długi i indywidualny, sposób jej przeżywania jest w każdym przypadku odmienny. Jednak dzielenie cierpienia z kimś, kto przeszedł coś podobnego lub z osobą przygotowaną do towarzyszenia w cierpieniu może pomóc.

Przypominamy, że cykliczne spotkania Grupy są prowadzona przez psychologów hospicyjnych oraz wieloletnią wolontariuszkę hospicyjną z doświadczeniem przeżycia własnej straty. Cykl pracy grupy obejmuje 14 codwutygodniowych spotkań, możliwością wydłużenia cyklu w razie potrzeby. Spotkania Grupy Wsparcia planowane są w każdy 1. i 3. czwartek miesiąca o godzinie 17.00. Przewiduje się, że czas trwania spotkania może wynieść od 1 do 2 godzin w zależności od potrzeb grupy

Uwaga: Zakłada się dodatkowe terminy spotkań grupy lub  z osobami indywidualnie, jeśli zaistnieje taka potrzeba.

Ponadto informujemy, że jak od wielu lat, w Hospicjum św. Kamila każdy będzie miał możliwość skorzystania z konsultacji indywidualnych u psychologa i uzyskania wsparcia w sytuacji doświadczenia straty osób bliskich w każde pierwsze czwartki miesiąca przez cały rok, najlepiej po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Osoby zainteresowane  wsparciem w żałobie mogą kontaktować się telefonicznie z:

• panią Marią Sobuń:  tel. 796 332 165

• psycholog Marzeną Ślusarczyk:  tel. 600 253 522

• psycholog Genowefą Mika: tel. 502 215 433

Nasze hospicjum

Stowarzyszenie
"Hospicjum św. Kamila
w Bielsku-Białej"

ul. NMP Królowej Polski 15
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33/ 811 03 67
e-mail: zarzadkamilbb@vp.pl

NIP 547-210-59-44
REGON 241158869

Konto bankowe
ING Bank Śląski
nr 15 1050 1070 1000 0023 4115 9347

wpis do Księgi rejestrowej
podmiotów wykonujących

działalność leczniczą
pod nr 000000025415

Polecamy