Podziękowania za wsparcie

Wolontariusze „Hospicjum św. Kamila w Bielsku-Białej” dziękują wszystkim naszym dobrodziejom i darczyńcom za przekazane nam środki ochrony osobistej, tak potrzebnych w naszej codziennej posłudze w trudnych dla wszystkich momentach, spowodowanych sytuacją epidemiologiczną. To znacząca pomoc nie tylko dla nas, ale przede wszystkim dla naszych podopiecznych-pacjentów Hospicjum.
Dziękujemy za okazaną pomoc Władzom Bielskiego Samorządu, przedstawicielom Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, ofiarodawcom prywatnym i instytucjom.

Wolontariusze Hospicjum św. Kamila w Bielsku-Białej

Nasze hospicjum

Stowarzyszenie
"Hospicjum św. Kamila
w Bielsku-Białej"

ul. NMP Królowej Polski 15
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33/ 811 03 67
e-mail: zarzadkamilbb@vp.pl

NIP 547-210-59-44
REGON 241158869

Konto bankowe
ING Bank Śląski
nr 15 1050 1070 1000 0023 4115 9347

wpis do Księgi rejestrowej
podmiotów wykonujących

działalność leczniczą
pod nr 000000025415

Polecamy