Nagroda Homen Inveni dla lek. Anny Byrczek

W dniu 25 maja 2018 r. w Warszawie na Krajowym Zjeździe Lekarzy, Pani doktor Anna Byrczek otrzymała nagrodę Homen Inveni Medal im. dr. Biegańskiego, przyznany przez Naczelną Izbę Lekarską.

Medal przyznawany jest od 2017 roku osobom lub instytucjom zaangażowanym w działalność społeczną lub filantropijną ukierunkowaną na niesienie bezinteresownej pomocy i wsparcia potrzebującym. Gratulujemy!

BBiega1
bieganski2
BBiega2

Nasze hospicjum

Stowarzyszenie
"Hospicjum św. Kamila
w Bielsku-Białej"

ul. NMP Królowej Polski 15
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33/ 811 03 67
e-mail: zarzadkamilbb@vp.pl

NIP 547-210-59-44
REGON 241158869

Konto bankowe
ING Bank Śląski
nr 15 1050 1070 1000 0023 4115 9347

wpis do Księgi rejestrowej
podmiotów wykonujących

działalność leczniczą
pod nr 000000025415

Polecamy