Formacja duchowa i rodziny hospicyjne

Nieodzowną składową opieki hospicyjnej jest wsparcie duchowe dla chorego i rodziny, które nie byłoby możliwe bez formacji duchowej zespołu hospicyjnego. W związku z tym raz w miesiącu w każdy drugi czwartek miesiąca o godz. 17.00 zespół spotyka się na Mszy św., po której omawiane są aktualne problemy występujące w codziennej pracy z podopiecznymi. Na spotkania te zapraszamy również wszystkich chętnych do pracy w naszym zespole. Pogłębieniu formacji służą też dni skupienia i rekolekcje, w których uczestniczą hospicjanci. Raz w roku Hospicjum jest organizatorem takich rekolekcji.

Działania nasze wspierane są modlitwą przez członków Hospicyjnego Ruchu Modlitewnego. Jest to grupa ludzi, którzy raz w tygodniu przez pół godziny o stałej porze dnia lub nocy modlą się w intencji chorych, konających i zmarłych podopiecznych Hospicjum św. Kamila oraz opiekujących się nimi, a także o powołania do pracy hospicyjnej.

Rodziny hospicyjne, członków Hospicyjnego Ruchu Modlitewnego oraz wszystkich, którzy zechcą nas wesprzeć modlitwą - Hospicjum św. Kamila zaprasza na wspólną Adorację Najświętszego Sakramentu w każdy ostatni czwartek miesiąca na godz. 17.00 do parafii NMP Królowej Polski.

Rodzina zmarłego podopiecznego może pozostawać w kontakcie z zespołem hospicyjnym tak długo, jak tego potrzebuje. Służą temu między innymi comiesięczne spotkania rodzin hospicyjnych, Msze św. za zmarłych podopiecznych Hospicjum, "święcone", "spotkania opłatkowe", czy wreszcie indywidualne spotkania towarzyskie z zespołem Hospicjum.

Rodziny hospicyjne uczestniczą też w dniach skupienia i wycieczkach organizowanych przez nasze i inne hospicja.

Nasze hospicjum

Stowarzyszenie
"Hospicjum św. Kamila
w Bielsku-Białej"

ul. NMP Królowej Polski 15
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33/ 811 03 67
e-mail: zarzadkamilbb@vp.pl

NIP 547-210-59-44
REGON 241158869

Konto bankowe
ING Bank Śląski
nr 15 1050 1070 1000 0023 4115 9347

wpis do Księgi rejestrowej
podmiotów wykonujących

działalność leczniczą
pod nr 000000025415

Polecamy