Podziękowania

Dziękujemy wszystkim naszym dobrodziejom i darczyńcom za przekazane nam środki ochrony osobistej, tak potrzebnych w naszej codziennej posłudze w trudnych dla wszystkich momentach, spowodowanych sytuacją epidemiologiczną. To znacząca pomoc nie tylko dla nas, ale przede wszystkim dla naszych podopiecznych-pacjentów Hospicjum.

Szczególne podziękowania kierujemy do: 
- Pani Rozetty Michnik - Dyrektor „Centrum” Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku-Białej za otrzymany w darze sprzęt ochrony osobistej;

- Pani Ewy Rupik z Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej za otrzymane przyłbice ochronne;

- Pana Adama Caputy - Naczelnika Wydziału Interwencji Kryzysowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej za maseczki ochronne i środki do dezynfekcji;

- Pani Ewy Swatek - Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej za środki ochrony osobistej;

- Pana Jarosława Klimaszewskiego - Prezydenta Miasta Bielska-Białej za przekazane maseczki ochronne i płyn dezynfekcyjny;

- Pana Andrzeja Mamcarczyka - Prezesa Zarządu Spółdzielni BIELSIN w Bielsku-Białej za otrzymane w darze osłony twarzy; 

- Pani Katarzyny Jonkisz i Pani Marty Jonkisz za przekazane maseczki ochronne.

Jeszcze raz bardzo dziękujemy za okazaną pomoc wszystkim ofiarodawcom prywatnym i instytucjom.

Wolontariusze Hospicjum św. Kamila w Bielsku-Białej

 

Podziękowania Hospicjum, kierowane do dobrodziejów, darczyńców, umożliwiających nam prowadzenie zbiórek publicznych na rzecz Hospicjum

po01
po02
po03
po04
po05
muzyczna

Nasze hospicjum

Stowarzyszenie
"Hospicjum św. Kamila
w Bielsku-Białej"

ul. NMP Królowej Polski 15
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33/ 811 03 67
e-mail: zarzadkamilbb@vp.pl

NIP 547-210-59-44
REGON 241158869

Konto bankowe
ING Bank Śląski
nr 15 1050 1070 1000 0023 4115 9347

wpis do Księgi rejestrowej
podmiotów wykonujących

działalność leczniczą
pod nr 000000025415

Polecamy