Zespół hospicyjny

W Hospicjum św. Kamila pracują wyłącznie wolontariusze (około 70 osób). Są wśród nich przedstawiciele fachowego personelu medycznego: 7 lekarzy, 7 pielęgniarek, 2 farmaceutki, 3 psychologów jak również wolontariusze niezwiązani zawodowo z medycyną, przeszkoleni w opiece nad obłożnie chorymi (w tym dwóch księży kapelanów) .

Dla podniesienia jakości sprawowanej opieki, członkowie hospicjum uczestniczą w szkoleniach wewnętrznych, prowadzonych w ramach hospicjum przez fachowych pracowników służby zdrowia. Na szkolenia teoretyczne Beskidzka Izba Lekarska w Bielsku-Białej raz w miesiącu (pierwszy wtorek miesiąca o godz.16.30) udostępnia nam nieodpłatnie salę wykładową. Praktyczne umiejętności w tym zakresie wolontariusze mogą nabywać pod kierunkiem fachowego personelu medycznego w Oddziale Opieki Paliatywnej Szpitala Kolejowego w Wilkowicach, co reguluje zawarta między Szpitalem a Hospicjum św. Kamila umowa. Ponadto uczestniczymy w kursach i szkoleniach organizowanych przez innych.

Koordynator grupy:

lek. med. Anna Byrczek,
0-602 785 172

Duszpasterze Hospicjum:

ks. Edward Lasek SDS
tel. (033) 811 03 67

ks. Paweł Wabik SDS
tel. kom. 

Od początku istnienia do 1 marca 2022 roku Hospicjum św. Kamila objęło opieką 4962 chorych, równocześnie w opiece przeciętnie jest 50-70 chorych.

 

Nasze hospicjum

Stowarzyszenie
"Hospicjum św. Kamila
w Bielsku-Białej"

ul. NMP Królowej Polski 15
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33/ 811 03 67
e-mail: zarzadkamilbb@vp.pl

NIP 547-210-59-44
REGON 241158869

Konto bankowe
ING Bank Śląski
nr 15 1050 1070 1000 0023 4115 9347

wpis do Księgi rejestrowej
podmiotów wykonujących

działalność leczniczą
pod nr 000000025415

Polecamy