Przyznane Hospicjum nagrody

Rok 1996
Nagroda specjalna
Laurów Umiejętności i Kompetencji przyznana przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach za niespotykane w dzisiejszych czasach ogromne poświęcenie w niesieniu pomocy chorym w terminalnym okresie ich choroby nowotworowej; za udzielanie ich rodzinom wsparcia prawnego, organizacyjnego a przede wszystkim duchowego; za organizowanie systematycznego samoszkolenia dla uczestników hospicjum i ich rodzin.

Rok 2008
Nagroda Imienia św. Kamila - Światowy Dzień Chorego 2008 r. -
„za miłość do bliźniego, ofiarną służbę i godną naśladowania - szlachetną postawę osób pracujących w hospicjum” w kategorii „instytucje, stowarzyszenia i organizacje będące wzorcem opieki nad chorymi i ich rodzinami” przyznany przez Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej we współpracy z Zakonem Posługującym Chorym – ojców Kamilianów.

Rok 2014
Nagroda w V edycji Konkursu „Marka-Śląskie”
w kategorii organizacje pozarządowe z podziękowaniem za znaczący wkład w rozwój województwa śląskiego przyznana przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Gliwicach oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Rok 2017
- Podziękowania Wojewody Śląskiego Jarosława Wieczorka
za dotychczasową współpracę, życzliwość oraz zaangażowanie; wyrazy uznania za prowadzoną działalność, która jest dziełem dobrego serca i świadectwem głębokiego humanitaryzmu.

 - Podziękowania Ks. Biskupa Tadeusza Rakoczego - Jesteście w naszym środowisku autentyczną żywą Ewangelią, „wyciągniętą ręką Chrystusa”, ponieważ nosicie w waszych sercach miłość gotową służyć. Przez waszą szlachetną posługę dajecie dojrzałe świadectwo wiary i wpisujecie się znakomicie w dzieło nowej ewangelizacji.

- Nominacja do Nagrody Totus Tuus za rok 2017 w kategorii "Promocja godności człowieka" za wieloletnie, wytrwałe i bezinteresowne - oparte wyłącznie na wolontariacie - zaangażowanie na rzecz osób terminalnie chorych i ich rodzin, za służbę z miłością, spełnianie uczynków miłosierdzia oraz za niesienie tak pomocy medycznej jak i duchowej.

- Laureat Nagrody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy "Dla Dobra Wspólnego" w kategorii "Dzieło".

Rok 2018
- Medal papieski "Pro Ecclesia et Pontifice", 
(Dla Kościoła i Papieża) dla lek. med. Anny Byrczek przyznany przez papieża Franciszka.

- Wpisanie dr Anny Byrczek do Księgi Zasłużonych dla Miasta Bielska-Białej. Niesie pomoc ludziom dotkniętym chorobą nowotworową, lekarz o nieskazitelnej postawie, osoba o niekwestionowanych zasługach dla naszego miasta Bielska-Białej”.

- Nagroda Hominem Inveni medal im. dr Biegańskiego dla dr Anny Byrczek, przyznawany przez Naczelną Izbę Lekarską osobom lub instytucjom zaangażowanym w działalność społeczną lub filantropijną ukierunkowaną na niesienie bezinteresownej pomocy i wsparcia potrzebującym.

- Laureat Nagrody Totus Tuus za rok 2018 w kategorii "Promocja godności człowieka" za wieloletnie, wytrwałe i bezinteresowne - oparte wyłącznie na wolontariacie - zaangażowanie na rzecz osób terminalnie chorych i ich rodzin, za służbę z miłością, spełnianie uczynków miłosierdzia oraz za niesienie tak pomocy medycznej jak i duchowej.

- Medal "Pro Consecratione Mundi" ("Za Uświęcanie Świata") dla doktor Anny Byrczek, przyznawany przez Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej osobom, które w zwykłym życiu w niezwykły sposób dają żywe świadectwo wiary.

Nasze hospicjum

Stowarzyszenie
"Hospicjum św. Kamila
w Bielsku-Białej"

ul. NMP Królowej Polski 15
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33/ 811 03 67
e-mail: zarzadkamilbb@vp.pl

NIP 547-210-59-44
REGON 241158869

Konto bankowe
ING Bank Śląski
nr 15 1050 1070 1000 0023 4115 9347

wpis do Księgi rejestrowej
podmiotów wykonujących

działalność leczniczą
pod nr 000000025415

Polecamy