Ćwierćwiecze Hospicjum św. Kamila

To już 25 lat dr Anna Byrczek wraz ze swoim zespołem służy w naszym mieście Bielsku-Białej i okolicy domową opieką hospicyjną. Od 1 marca 1992 r jako Hospicjum św. Kamila obejmuje opieką chorych w terminalnym okresie choroby nowotworowej, przychodząc z pomocą medyczną, wsparciem psychicznym i duchowym chorym i ich rodzinom. Jest to opieka bezpłatna.

Obecnie Hospicjum św. Kamila skupia ok 70 wolontariuszy. Są wśród nich przedstawiciele profesjonalnego personelu medycznego: 9 lekarzy, 10 pielęgniarek, 2 farmaceutów, 2 psychologów, wielu wolontariuszy nie związanych zawodowo z medycyną ale przeszkolonych w opiece nad obłożnie chorymi oraz 2 kapłanów.  Przez 25 lat Hospicjum św. Kamila objęło opieką 4200 chorych. Na bieżąco opiekuje się  50 – 70 chorymi. Działa przy parafii księży Salwatorianów pw. NMP Królowej Polski przy ul. NMPKP 15. Jubileuszową uroczystość 25 lecia działalności Hospicjum św. Kamila rozpoczęto  22 IV br od uroczystej Eucharystii sprawowanej w kościele pw. NMP Królowej Polski pod przewodnictwem bp Piotra Gregera w koncelebrze z kapłanami miejscowej parafii, zaproszonymi księżmi wraz z prowincjałem zakonu Salwatorianów ks. Piotrem Filasem.

W uroczystości wzięli udział: bp senior Paweł Anweiler z diecezji cieszyńskiej kościoła ewangelicko-augsburskiego, prezydent miasta Jacek Krywult wraz z przedstawicielami samorządu miasta i starostwa powiatowego, prezes Forum Hospicjów Polskich dr Jolanta Stokłosa, konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny paliatywnej Jadwiga Pyszkowska, przedstawiciele Samorządu Lekarskiego i Pielęgniarskiego, wolontariusze zespołu hospicyjnego, rodziny hospicyjne, przedstawiciele zaprzyjaźnionych placówek hospicyjnych oraz przyjaciele Hospicjum.

W homilii bp Piotr zaznaczył: „We wszelkich ośrodkach opieki paliatywnej pełniona jest posługa miłości. Jest ona niezwykła, ale zarazem bardzo zwyczajna. Hospicjum i ośrodki opieki paliatywnej są przestrzenią nadziei. To miejsce, gdzie – parafrazując słowa Pisma świętego – uczymy się uwierzyć nadziei wbrew nadziei, aby ocalić człowieka przed pokusą beznadziejności, przed niebezpieczeństwem utraty poczucia sensu istnienia, przed pokusą rozpaczy. Myślę nie tylko o tej nadziei, która pozwala bezpiecznie przejść przez bramę śmierci. Mam na uwadze nadzieję jaka niosą ludzie Hospicjum bezinteresownie podejmujący się opieki nad człowiekiem chorym i cierpiącym”. Za to wielkie dzieło, które powstało w naszej diecezji bp Piotr podziękował Bogu i ludziom: „Nasze uczestnictwo w dzisiejszej liturgii jest dziękczynieniem Bogu i ludziom za 25 lat posługi hospicyjnej. Pragnę serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do powstania, rozwoju i sprawnego funkcjonowania Hospicjum św. Kamila. Niemożliwa jest regularna działalność hospicyjna bez tych, którzy swoją modlitwą, zaangażowaniem oraz pomocą materialną wspierają to wielkie i ogromne dzieło. Gorąco dziękuję władzom gminy Bielska-Białej, bielskiemu Samorządowi Lekarskiemu, wielu darczyńcom i dobrodziejom indywidualnym za ich permanentną pomoc finansową. Dziękuję za życzliwość oraz pomoc wspólnotom parafialnym naszej diecezji. Na ręce ks. Prowincjała wyrażam podziękowanie za posługę kapłańską księży Salwatorianów, a za dar modlitwy pragnę podziękować ludziom tworzącym Hospicyjny Ruch Modlitewny. Szczere uznanie za pomysł dzieła hospicyjnego, za codzienną atmosferę odpowiedzialności i współpracy, chcę wyrazić pod adresem osoby, bez której tego wszystkiego nie potrafimy sobie wyobrazić: Pani doktor Anny Byrczek. Myślę, że nie trzeba niczego dodawać, wyjaśniać ani tłumaczyć”.

Oprawę muzyczną tej jubileuszowej Eucharystii zapewnili Maria Sadowska-Wieja z mężem Grzegorzem Wieją oraz organista Piotr Skoczański. Przygotowano również na ten czas wystawę poświęconą 25 letniej działalności Hospicjum. Po uroczystej Mszy Św. zaproszono gości na drugą część  obchodów jubileuszu do dolnej części kościoła, gdzie czekały pięknie udekorowane stoły. Przy jubileuszowym torcie dziękowano zasłużonym w trudnej opiece hospicyjnej i sympatykom,  honorując ich dyplomami „Przyjaciel Hospicjum św. Kamila”. Wręczono też każdemu z gości specjalnie przygotowaną publikację „25 lat Hospicjum św. Kamila w Bielsku-Białej” pod redakcją ks. Grzegorza Jabłonki SDS i Anny Byrczek. Zawiera ona krótki zarys historii Hospicjum, wspomnienia wolontariuszy ze służby drugiemu człowiekowi oraz wspomnienia o tych, którzy odeszli ze służby do Domu Ojca, nagrody jakie otrzymało Hospicjum za ogromne poświęcenie w niesieniu pomocy chorym, podziękowania dla UM Bielska-Białej za wsparcie działalności hospicyjnej. Dostępne też były foldery informujące o tym jak zostać wolontariuszem hospicyjnym i przybliżające informacje o czynnościach opiekuńczych realizowanych przez rodzinę w domu chorego, przy pomocy zespołu hospicyjnego.

Zaproszono obecnych do Hospicyjnego Ruchu Modlitewnego – wspólnoty, która przed Bogiem tworzy łańcuch bezustannej modlitwy trwającej 24 godziny na dobę, spotyka się z rodzinami hospicyjnymi i wolontariuszami Hospicjum w ostatni czwartek miesiąca w parafii NMP Królowej Polski. Swoją modlitwą wspiera posługę umierającym, podejmowaną przez Hospicjum św. Kamila.
Galeria zdjęć z tej uroczystości znajduje się tutaj

Tekst i fotografie: Urszula i Andrzej Omylińscy

Źródło: http://gwiazdkacieszynska.pl/gwiazdka/z-regionu/926-cwiercwiecze-hospicjum-sw-kamila

Nasze hospicjum

Stowarzyszenie
"Hospicjum św. Kamila
w Bielsku-Białej"

ul. NMP Królowej Polski 15
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33/ 811 03 67
e-mail: zarzadkamilbb@vp.pl

NIP 547-210-59-44
REGON 241158869

Konto bankowe
ING Bank Śląski
nr 15 1050 1070 1000 0023 4115 9347

wpis do Księgi rejestrowej
podmiotów wykonujących

działalność leczniczą
pod nr 000000025415

Polecamy