Kryształowe serca

„Za miłość do bliźniego, ofiarną służbę i godną naśladowania – szlachetną postawę osób pracujących w hospicjum” - tak kapituła ogólnopolskiej Nagrody Imienia św. Kamila uzasadniła jej przyznanie Hospicjum im. św. Kamila z Bielska-Białej. Ta nagroda nie mogła trafić w lepsze ręce. Wspólnota Hospicjum św. Kamila w Bielsku-Białej powstała w 1992 r. i od tej pory opieką objęła ponad 2200 chorych w ich domach, na terenie całego powiatu bielskiego. Swoją siedzibę hospicjum ma przy salwatoriańskiej parafii NMP Królowej Polski, (księża Edward Lasek i Grzegorz Jabłonka są hospicyjnymi kapelanami). Dzięki pomo-cy całej wspólnoty, na czele z szefową lek. med. Anną Byrczek - inicjatorką hospicjum - powstały również hospicja domowe w Cie-szynie i Żywcu. Choć nigdy nie zabiegali o rozgłos, a służą chorym cicho i z właściwie pojętą pokorą, przez lata wypracowali sobie taką opinię, że informacje o ich ofiarnej, całodobowej pomocy, rozchodzą się wśród ciężko chorych i ich rodzin bardzo szybko. Bezinteresownie oddają swój czas, zdolności i umiejętności, a nierzadko także środki materialne - koszty paliwa na dojazdy, bilety czy telefony. Na szczęście nie brakuje też dobroczyńców, którzy zauważają, że w tym zakresie także wolontariusze potrzebują wsparcia, by służyć innym.

Szlachetni i ofiarni

- Niedziela 10 lutego była dla hospicjum dniem szczególnym - podkreśla ks. Grzegorz Jabłonka SDS.
- W Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II Fundacji Janiny i Zbigniewa Porczyńskich w Warszawie odbyła się gala wręczenia Nagrody Imienia św. Kamila - kryształowych statuetek - przyznawana z okazji przypadającego 11 lutego Światowego Dnia Chorego. Nagroda św. Kamila, patrona chorych i pracowników służby zdrowia, została ustanowiona w 2007 r. z inicjatywy zakonu kamilianów i Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Główną ideą nagrody jest wyróżnienie osób oraz instytucji, które w sposób szczególny przyczyniły się do budowania kultury miłosierdzia, akceptacji i solidarności z osobami cierpiącymi i ich rodzinami, były głosem wołającym o pomoc dla tych, którzy sami nie są w stanie domagać się przestrzegania swych praw.
W 2008 r. została przyznana w dziedzinie opieki paliatywnej i hospicyjnej. Hospicjum św. Kamila w Bielsku-Białej otrzymało tegoroczną nagrodę w kategorii „instytucje, stowarzyszenia i organizacje będące wzorcem opieki nad chorymi i ich rodzinami”. Jak uzasadniono, „za miłość do bliźniego, ofiarną służbę i godną naśladowania - szlachetną postawę osób pracujących w hospicjum”. Hospicjum reprezentowały lek. med. Anna Byrczek i wolontariuszka Maria Pfanhauser-Fedak.

Każdy jest równie ważny

- To dla nas wielka niespodzianka! - uśmiecha się Anna Byrczek. - Cieszę się tym bardziej, że to nagroda dla całego zespołu, dla każdej osoby, która przez lata naszego istnienia była w jakikolwiek sposób związana z hospicjum. Podkreślam - całego zespołu: wolontariuszy medycznych i niemedycznych, którzy odwiedzają chorych w domach, osób, które pracują w hospicyjnym magazynie, odbierają telefony; to nagroda dla członków Hospicyjnego Ruchu Modlitewnego, którzy przez całą dobę modlą się w intencjach hospicjum, członków Rodziny Hospicyjnej i wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób nas wspierają, a których nie widać na „pierwszym froncie”. Owszem jest potrzebna osoba, który pokieruje pracą takiego zespołu,
ale zaznaczam raz jeszcze: w hospicjum każdy jest równie ważny! Odbierając nagrodę, myśleliśmy też o tych, którzy odeszli – o naszych chorych i naszych zmarłych wolon-tariuszach.

URSZULA ROGÓLSKA

Źródło: Gość Niedzielny 08/2008, 24 luty 2008

Nasze hospicjum

Stowarzyszenie
"Hospicjum św. Kamila
w Bielsku-Białej"

ul. NMP Królowej Polski 15
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33/ 811 03 67
e-mail: zarzadkamilbb@vp.pl

NIP 547-210-59-44
REGON 241158869

Konto bankowe
ING Bank Śląski
nr 15 1050 1070 1000 0023 4115 9347

wpis do Księgi rejestrowej
podmiotów wykonujących

działalność leczniczą
pod nr 000000025415

Polecamy