Hospicjum to też Życie 2008

1. Koncert dla Hospicjum

W sobotę 11 października 2008 r. w kościele NMP Królowej Polski w Bielsku-Białej o godz. 19.00 w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej "Hospicjum to też Życie" odbył się koncert zespołu SOUND OF PRAISE. Zespół ten, to 10-cio osobowa grupa wokalna z Katowic wykonała a'capella pieśni z gatunku: negro spirituals, gospel, praise, worship. Usłyszeliśmy je w wersji oryginalnej i w ciekawych aranżacjach.

Źródło: http://www.bespress.pl/art.php?i=10448

2. Dzień otwarty w Hospicjum św. Kamila

Każdy może pomóc

W pierwszą niedzielę adwentu bielskie Hospicjum św. Kamila zaprosiło wszystkich, którzy chcą się włączyć w różnoraką posługę chorym terminalnie w ich domach. Kandydaci na wolontariuszy i tym razem nie zawiedli. Spotkanie zorganizowano w ramach kampanii „Hospicjum to też życie”, której towarzyszy hasło „Lubię pomagać”. Zainteresowani funkcjonowaniem hospicjum i posługą wolontariatu mogli uzyskać wyczerpujące informacje u wolontariuszy, którzy od godz. 9.00-14.00 pełnili dyżury w salwatoriańskiej parafii NMP Królowej Polski. Dostępne były także materiały informacyjne i ulotki.

Oprócz dyżurów w programie dni otwartych hospicjum znalazł się popołudniowy wykład nt. opieki hospicyjnej i wolontariatu. Wykład dopełniła projekcja filmu promującego kampanię hospicyjną. Maria Wrażeń i Józefa Gomółka z Bielska-Białej dowiedziały się o takim dniu z ogłoszeń w radiu „Anioł Beskidów”. Ania Gajda i Iza Moczała – studentki socjologii – z Internetu. Na to spotkanie kandydatów na wolontariuszy Hospicjum św. Kamila, przyprowadziły różne drogi, ale motywację i cel mają ten sam: chcą się włączyć w posługę ciężko chorym. Szefowa hospicjum Anna Byrczek wraz z kapelanem ks. Grzegorzem Jabłonką SDS zapoznali kandydatów z etapami przygotowań do wolontariackiej posługi chorym.

- Mam  czas, który chciałabym dobrze wykorzystać. Mam nadzieję, że starczy mi chęci i zapału, by podjąć się tej posługi – podkreśla Maria Wrażeń.

- Wolontariuszy – i medycznych i nie medycznych – zawsze bardzo chętnie widzimy w naszej wspólnocie – podkreśla Anna Byrczek. – Obecnie sprawujemy opiekę nad 60 chorymi. Tylu też obecnie posługuje wolontariuszy. Nie każdy ma predyspozycje, by pomagać choremu w domu, ale każdy ma umiejętności, którymi może służyć hospicjum w różnoraki sposób. Spotkanie zakończył Różaniec i Msza św. w intencji wszystkich podopiecznych hospicjum.

Źródło: http://www.goscniedzielny.wiara.pl/zalaczniki/2008/12/08/1228691766/1228691784.pdf

3. Wybierz wolontariat

Natomiast 11 grudnia w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej pod hasłem „Wybierz Wolontariat!” odbyło się spotkanie Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Jego celem było wskazanie podstaw prawnych funkcjonowania wolontariatu, rozpropagowanie tej idei wśród mieszkańców miasta, a także zaprezentowanie działalności oraz dobrych praktyk organizacji pozarządowych.

Szkolenie pt. "Dlaczego warto być wolontariuszem?" przeprowadziła Anna Pytlik z Centrum Wolontariatu przy CRIS w Rybniku. Swoją aktywność w zakresie wolontariatu zaprezentowały Stowarzyszenie Studenci Dzieciom, Hospicjum Św. Kamila (reprezentowane przez lek. med. Annę Byrczek i ks. Grzegorza Jabłonkę) a także Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki”.

Źródło: http://www.um.bielsko.pl/  - Wybierz wolontariat

opracował Ks. Grzegorz Jabłonka SDS

Nasze hospicjum

Stowarzyszenie
"Hospicjum św. Kamila
w Bielsku-Białej"

ul. NMP Królowej Polski 15
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33/ 811 03 67
e-mail: zarzadkamilbb@vp.pl

NIP 547-210-59-44
REGON 241158869

Konto bankowe
ING Bank Śląski
nr 15 1050 1070 1000 0023 4115 9347

wpis do Księgi rejestrowej
podmiotów wykonujących

działalność leczniczą
pod nr 000000025415

Polecamy